Navigace: Chráněné bydlení Prostějov > Nabídka služeb > Chráněné bydlení

Chráněné bydlení

Chráněné bydlení  ve Vrahovicích vzniklo na základě myšlenky nabídnout osobám se zdravotním postižením, možnost ubytování, které  má co nejvíce znaků běžné domácnosti. Uživatelům proto nabízíme moderně a plně vybavené byty, které si každý může dovybavit podle svých potřeb. Ke každému bytu náleží kuchyňská linka s varnou deskou, rychlovarnou konvici, nádobím a základním vybavením. Koupelny jsou vybaveny vanou nebo sprchovým koutem, společnou pračkou a fénem.  Pokoje jsou vybaveny postelí, nočním stolkem s lampičkou, psacím stolem, komodou a šatní skříní. V celém domě je možnost připojení k internetu. Nabízíme ubytování celkem v pěti bytech, uživatelé si mohou vybrat z jednopokojových nebo dvoupokojových bytů.  K budově náleží dvorek s posezením, kde v letních měsících pravidelně grilujeme, pořádáme soutěže v pétanque a badmintonu. 

Chráněné bydlení se nachází v blízkosti zastávky MHD,  která je obsluhována spojem č.5. cca 10 minut do centra města. Uživatelé mají možnost navštěvovat městskou knihovnu, divadlo, kino, městské lázně, aquapark, zimní stadion atd. V městské části Vrahovice se nachází koupaliště, dva obchody, škola, pošta, kostel, arboretum, fotbalové hřiště a vlaková zastávka. Pro naše uživatele pravidelně připravujeme výlety, exkurze a mnoho dalších zájmových aktivit. 

 

Veřejný závazek

Poslání

Posláním pobytové služby chráněné bydlení LIPKA,z.s. v Prostějově - Vrahovocích je poskytovat dospělým lidem se zdravotním postižením přiměřenou podporu k využití svých schopností, dovedností a k naplňování svých individuálních potřeb a umožnit jim tak plnohodnotný život v běžném prostředí, srovnatelný se životem svých vrstevníků.

Cíle služby

Dlouhodobým cílem sociální služby chráněné bydlení je vytvářet podmínky pro optimální rozvoj soběstačnosti a rozšíření osobních možností uživatelů směrem k postupnému snižování jejich závislosti na službě.

- rozvoj dovedností a zvýšení soběstačnosti uživatelů při vedení domácnosti

- zvýšení sociálních dovedností, samostatnosti při rozhodování a posílení vhodných způsobů chování uživatelů v různých životních situacích

- rozvoj individuálních schopnotí v oblasti aktivního trávení volného času, zdravého životního stylu

- zvýšení soběstačnosti uživatelů při využívání běžných zdrojů, obstarávání osobních záležitostí, uplatňování práv a oprávněných zájmů

Cílová skupina

Sociální služba chráněné bydlení je určena osobám v nepříznivé sociální situaci, způsobené jejich zdravotním postižením – např. snížení soběstačnosti v  osobní péči a základních životních dovednostech, snížení schopností samostatně zvládat běžné životní situace, včetně používání veřejných míst a služeb, získávání práce, apod., které jsou však schopny  alespoň částečné soběstačnosti a mobility ve vlastní domácnosti.

Sociální služba chráněné bydlení je poskytována dospělým osobám ve věku do 60ti let. 

Služba chráněné bydlení je určena pro: 

  • osoby s kombinovaným postižením
  • osoby s mentálním postižením
  • osoby s tělesným postižením
  • osoby se sluchovým postižením - jedná se o osoby, jejichž sluchové postižení je kompenzováno ve smyslu běžné komunikace např. adekvátními technickými kompenzačními pomůckami a jsou schopny komunikovat se svým okolím bez využití speciálních metod jako je např. český znakový jazyk apod.
  • osoby se zdravotním postižením

Důvody nepřijetí zájemce o poskytování služby

V souladu s ustanovením  § 91 odst. 3 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění poskytovatel může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb, pokud:

a)zařízení neposkytuje sociální službu, kterou zájemce požaduje neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá,  a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,

b)nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby

c)zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby, tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí předpis (§ 36 Vyhl. 505/2006 Sb. v platném znění:

  • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
  • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
  • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

     d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

© chranene-bydleni-lipka.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma
počítadlo toplist